Regulamin

obowiązujący od dnia 28.01.2015 g. 13:00.

I. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  Adres e-mail klienta - adres e-mail, którego dysponentem jest Klient, używany przez Klienta do złożenia zamówienia.
  Gumka - kawałek gumy stemplarskiej z wyciętą w nim grafiką, służący do umieszczenia na Nośniku.
  Klient - Konsument lub podmiot posiadający osobowość prawną, posiadający adres doręczeń w Polsce.
  Koszyk - wirtualny koszyk zakupów, w którym przy użyciu plików cookie zapisywane są wybrane przez Klienta produkty.
  Logo - monochromatyczny plik wektorowy lub rastrowy do umieszczenia na Gumce.
  Metoda laserowa - technologia produkcji Gumek polegająca na wypaleniu zbędnej części gumy przy użyciu lasera.
  Nośnik - specjalistyczne urządzenie służące do przymocowania gumki i odbijania znajdującej się na niej grafiki.
  Punkt Partnerski - punkt usługowy oferujący składanie i odbiór zamówień, prowadzony przez firmę współpracującą
  świadczącą bezpośrednie usługi na rzecz Klientów, niezwiązaną bezpośrednio z Właścicielem Sklepu.
  Sklep - sklep internetowy o nazwie Świat Pieczątek™ prowadzony z wykorzystaniem Strony.
  Strona - strona internetowa https://swiatpieczatek.com posiadająca wbudowany system informatyczny
  umożliwiający m.in. wybór produktów, składanie zamówienia, dodawanie plików, płacenie on-line.
  Ustawa o PK - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Właścicielem marki Świat Pieczątek™ oraz Sklepu jest firma:
  "Grupa Transport Team Sp. z o.o."
  ul. Bukowińska 22 lok. 53
  02-703 Warszawa
  NIP 5213965089
  REGON 521805418
  KRS 0000967693
  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie.
 3. Do kontaktu ze Sklepem służy formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://swiatpieczatek.com/kontakt.html
  i z powyższego formularza należy korzystać w sprawach związanych ze Sklepem i realizacją zamówień. Do złagaszania spraw
  nagłych służy numer telefonu 537 87 88 88. Numer ten nie jest infolinią Sklepu.
 4. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich. Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć
  podatek VAT chyba, że zaznaczono inaczej. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 5. Do prawidłowego działania sklepu wymagane jest posiadanie przeglądarki internetowej
  z włączoną obsługą skryptów JavaScript (w tym jQuery) oraz tzw. Ciasteczek (cookie).

II. Składanie zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane przez Stronę w każdej chwili pod warunkiem, że Strona jest aktywna.
 2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać odpowiedni produkt lub produkty i dodać je do koszyka.
 3. Produkty dodaje się do koszyka poprzez ich wybór na Stronie, a następnie określenie szczegółowych parametrów danego
  produktu, w tym przede wszystkim rozmiaru (lub typu) zamawianego Nośnika i zatwierdzenie przyciskiem Gotowe.
 4. Nośnik można zamówić bez Gumki poprzez zaznaczenie w polu "Automat z gumką" opcji "nie".
 5. W celu zamówienia Gumki do Nośnika należy wprowadzić tekst lub załączyć plik z wzorem.
 6. Jeżeli Gumka ma zawierać grafikę załączoną w pliku, należy zaznaczyć pole "Logo w pliku".
 7. W przypadku gdy tekstu jest więcej niż może się zmieścić na Gumce całość
  zostanie przesunięta lub przeskalowana tak by się zmieściła na danej powierzchni.
 8. Wszelkie uwagi dotyczące zamawianej Gumki należy wprowadzić w polu "Uwagi".
 9. W celu zamówienia większej ilości jednakowych produktów należy zwiększyć ich ilość w koszyku.
 10. Po sprawdzeniu zawartości Koszyka należy wybrać sposób wysyłki i nacisnąć przycisk "Dalej", który wyświetli formularz zamówienia.
 11. W powyższym formularzu zamówienia należy podać niezbędne dane i potwierdzić akceptację niniejszego regulaminu
  poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 12. Jeżeli Klient chce, aby jego zamówienie zostało wykonane bez potwierdzania projektu,
  to może zaznaczyć pole "Ekspresowa realizacja bez zatwierdzania projektu".
 13. Jeżeli Klient chce otrzymać Fakturę VAT na zamówione produkty musi klinkąć przycisk Firma oraz podać dane
  do faktury. Jeżeli adres na fakturze ma być inny niż adres do wysyłki wówczas należy go podać w polu Uwagi.
 14. Podany w formularzu adres e-mail będzie służył do zarządzania zamówieniem. Dlatego Klient zobowiązany jest
  podać aktywny adres e-mail, z którego może korzystać i do którego nikt inny nie ma dostępu.
 15. Dopiero po prawidłowym wypełnieniu formularza i wciśnięciu przycisku "Zamów" zamówienie zostanie złożone.
  Klient zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem. Ponadto na Adres e-mail klienta zostanie wysłana
  wiadomość potwierdzająca złożenie zamówienia.
 16. Zamówieniu zostanie nadany indywidualny numer oraz wygenerowany kod, na podstawie którego zostanie stworzony link
  do zarządzamia zamówieniem. Klient nie powinien nikomu udostępniać tego linka. Sklep nie ponosi odpowiedzialności
  za działania, które są następstwem udostępnienia powyższego linka przez Klienta.
 17. W przypadku, gdyby przez dłużej niż 30 minut Klient nie otrzymał na podaną skrzynkę mailową potwierdzenia,
  proszony jest o sprawdzenie czy wiadomość nie została zablokowana przez tzw. filtry antyspamowe na serwerze.
  Gdyby się okazało, że wiadomość w ogóle nie została dostarczona, wówczas Klient powinien skontaktować się ze Sklepem.

III. Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia Klient zostanie przekierowany na indywidualną podstronę jego zamówienia.
  Na tej podstronie będzie mógł znaleźć wszystkie informacje na temat jego zamówienia oraz aktualnego statusu.
 2. Do kontynuacji zamówienia niezbędne jest jego opłacenie. W tym celu Klient musi wybrać sposób rozliczenia,
  znajdujący się na podstronie zamówienia. Po jego kliknięciu Klient zostanie przekierowany na stronę operatora
  płatności on-line. Na stronie tej Klient powinien wybrać sposób płatności, który chce zrealizować, oraz postępować
  zgodnie z krokami opisanymi na stronie. Przed zatwierdzeniem płatności Klient ma obowiązek upewnić się, że kwota
  podana w przelewie jest zgodna z kwotą podaną na Stronie.
 3. Po dokonaniu płatności Klient zostanie przekierowany ponowanie na Stronę. W zależności od przebiegu operacji
  płatności, zostanie wyświetlony komunikat pozytywny, bądź negatywny. Ponadto na Stronie wyświetli się numer pod
  jakim została zapisana wpłata. Zaleca się zanotowanie tego numeru.
 4. Klient zostanie poinformowany na podany adres e-mail o zrealizowaniu płatności oraz o otrzymaniu płatności przez Stronę.
 5. Po prawidłowym opłaceniu zamówienia i otrzymaniu przez Stronę płatności, na podstronie zamówienia powinien wyświetlić
  się nowy aktualny status.
 6. W przypadku gdy Klient nie zamawiał Gumki do pieczątki rozpocznie się proces realizacji, czyli przygotowania zamówienia
  do wysyłki. Natomiast jeśli Klient zamawiał Gumkę do pieczątki, wówczas rozpocznie się proces projektowania Gumki.
 7. Jeżeli klient nie zaznaczył pola "Ekspresowa realizacja bez zatwierdzania projektu", zostanie poinformowany
  o wykonaniu projektu Gumki na podstronie zamówienia oraz na podany adres e-mail.
 8. Projekt jest dostępny do pobrania na podstronie zamówienia.
 9. Klient ma obowiązek sprawdzić przygotowany projekt na Stronie. Jeżeli projekt jest zgodny z danymi wprowadzonymi
  w zamówieniu Klient powinien go zatwierdzić klikając przycisk Akceptuję. Natomiast jeżeli projekt jest niezgodny
  z danymi wprowadzonymi w zamówieniu wówczas Klient powinien opisać nieprawidłowości w polu tekstowym
  oraz nacisnąć przycisk Do zmiany.
 10. W przypadku, gdy Klient oddaje projekt do zmiany, przygotowywany jest drugi projekt. Nowy projekt ponownie
  jest przekazywany do akceptacji. W przypadku gdyby również ten projekt nie został zaakceptowany przez Klienta,
  wówczas przygotowywany jest trzeci, ostateczny projekt. Jeżeli Klient nie zaakceptuje trzeciego projektu,
  wówczas sprawa kierowana jest do działu reklamacji.
 11. Dopiero po akceptacji projektu, w przypadku gdy Klient zamawiał Gumki do pieczątki i nie zaznaczył pola
  "Ekspresowa realizacja bez zatwierdzania projektu" rozpocznie się proces realizacji, czyli przygotowania zamówienia.
 12. W przypadku gdy plik przesłany przez Klienta zawiera projekt, który w jednoznaczny sposób przedstawia pieczątkę
  i nie wymaga zmiany na potrzeby realizacji zamówienia, pieczątka może zostać wykonana bez akceptacji Klienta.
 13. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem przez 48 godzin od wysłania projektu,
  w celu skrócenia czasu realizacji zamówienia, pieczątka może zostać przekazana do realizacji jeśli
  jej treść nie budzi wątpliwości i jest zgodna z zamówieniem Klienta.
 14. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby zamówienia, których proces realizacji rozpoczął się przed godziną 14:00
  w dni robocze, zostały przekazane kurierowi tego samego dnia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy conajmniej jeden
  z wybranych produktów jest produktem dostępnym na zamówienie, którego Sklep nie ma na stanie. W takim przypadku
  czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o 1-3 dni robocze z uwagi na konieczność sprowadzenia towaru.
 15. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.
  (w skrócie GLS Polska) lub transportem własnym. Zamówienia wysyłane są wyłącznie w dni robocze.
 16. Do każdego wysłanego zamówienia Klient otrzymuje numer listu przewozowego i adres strony do śledzenia paczki.
  Link z adresem strony śledzenia dostępny jest na stronie zamówienia oraz w mailu potwierdzającym.
 17. Przesyłki najczęściej są dostarczane następnego dnia roboczego najpóźniej do godziny 16:00.
  W okresie przedświątecznym czas ten może ulec wydłużeniu.
 18. Wszystkie zamówienia są wysyłane w bezpiecznym opakowaniu. Przy mniejszych zamówieniach najczęściej
  jest to koperta bąbelkowa, w przypadku większych zamówień jest to pudełko kartonowe.
 19. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep w terminie 14 dni od dnia prawidłowego
  nadania przesyłki przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki.
  W przypadku zwrotu przesyłki do Sklepu i nieodebrania jej przez Klienta lub braku możliwości ustalenia z Klientem
  nowego terminu wysyłki na koszt Klienta, przesyłka ta będzie przechowywana przez Sklep przez okres trzech miesięcy
  od dnia zwrotu towaru. Po upływie wskazanego okresu zawartość przesyłki ulega przepadkowi na rzecz Sklepu. Poniesione
  przez Sklep koszty, w tym koszty przechowania nieodebranego przez Kontrahenta towaru przez wskazany powyżej okres,
  jak również koszty przelewów bankowych, Sklep ma prawo potrącić z uiszczonej przez Klienta ceny. Pozostała część
  zapłaconej przez Klienta ceny za zamówiony towar podlega zwrotowi na rzecz Klienta.

IV. Opłaty i promocje

 1. Wyświetlone na stronie z wyborem Nośników ceny są cenami w złotych netto chyba, że zaznaczono inaczej.
 2. Opłaty za usługi z złotych:
  UsługaNettoBrutto
  nasączenie poduszki tuszem wybranego kolorubezpłatne
  przygotowanie projektu pieczątkibezpłatne
  wykonanie logo w oparciu o przesłany plik10.0012.30
  wykonanie Gumki stemplarskiejzgodnie z cennikiem
  naniesienie Gumki na Nośnikbezpłatne
  wysyłka zamówienia kurierem10.0012.30
  płatność pobraniem6.107.50
 3. Sklep wprowadza następujące promocje:
  a) Promocja "Taniej o koszt przesyłki kurierskiej" obowiązująca od 27.08.2012 do odwołania:
  Do każdego zamówienia zawierającego produkty o wartości conajmniej 55.35 zł brutto, Klient otrzymuje rabat
  na najtańszy z zamówionych Nośników w wysokości obowiązującego na stronie kosztu przesyłki kurierskiej
  (wg cennika). W przypadku gdy różnica między wartością produktów w zamówieniu, a kwotą 55,35 zł brutto jest
  mniejsza niż koszt przesyłki kurierskiej, wówczas Klient otrzymuje rabat na najtańszy z zamówionych Nośników
  w wysokości różnicy między obowiązującym na stronie kosztem przesyłki kurierskiej (wg. cennika), a tą różnicą.
  Przykład 1.
  Klient zamówił towary o łącznej wartości 60.00 zł brutto i wysyłkę kurierską za 12.30 zł brutto (łącznie 72.30 zł).
  W ramach Promocji otrzyma rabat 12.30 zł. Zapłaci 47.70 zł za towary i 12.30 zł za wysyłkę (łącznie 60.00 zł).
  Przykład 2.
  Klient zamówił towary o łącznej wartości 50.00 zł brutto i wysyłkę kurierską za 12.30 zł brutto (łącznie 62.30 zł).
  W ramach Promocji otrzyma rabat 6.95 zł. Zapłaci 43.05 zł za towary i 12.30 zł za wysyłkę (łącznie 55.35 zł).

V. Gwarancja, reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Sklep zobowiązuje się do sprzedaży wyłącznie produktów nowych, pozbawionych jakichkolwiek wad.
 2. Wszystkie oferowane w Sklepie Nośniki objęte są 12-miesięczną gwarancją.
 3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę, bądź wymianę na nowy, produktu, który:
  a) posiada wadę fabryczną,
  b) uległ samoczynnemu uszkodzeniu podczas normalnego użytkowania,
  c) nie spełnia parametrów technicznych określonych dla danego produktu,
  d) z innych powodów może zostać uznany za wadliwy w myśl Ustawy o PK.
 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu, które powstały w wyniku:
  a) używania niezgodnie z przeznaczeniem,
  b) używania z materiałami eksploatacyjnymi innymi niż zalecane przez producenta,
  c) samodzielnej próby modyfikacji,
  d) działania mającego na celu uszkodzenie produktu.
 5. Zgłoszenia gwarancyjne i reklamacyjne należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy na Stronie.
 6. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie produktu, datę jego zakupu oraz szczegółowy opis powodu reklamacji.
 7. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
  wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawą o PK Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
  W tym celu musi w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, złożyć stosowne oświadczenie poprzez wysłanie na Adres
  sklepu wypełnionego formularza odstąpienia od umowy. Wzór formularza znajduje się w Załączniku 1 tego regulaminu.
 8. Konsument korzystający z powyższego prawa ma obowiązek zwrócić zamówiony towar na swój koszt, niezwłocznie, jednak
  nie później niż w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Sklep dokonuje zwrotu wyłącznie za produkty, które nie podlegały
  indywidualizacji zgodnie z zamówieniem Klienta (np. automat lub kołek bez gumki, tuszownica, numerator, datownik bez gumki).
  Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Wraz z towarem należy odesłać dołączone do niego akcesoria i opakowanie.
  Sklep dokona zwrotu ceny Nośnika nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
  od umowy. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto, z którego była dokonana płatność lub jeśli jest to niemożliwe
  to w inny sposób.
 9. Przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie będą odbierane.

VI. Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez portal swiatpieczatek.com.
  W związku z wprowadzeniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych oraz z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych, określane jako „RODO” przedstawiamy zasady na jakich przetwarzane są dane przez firmę Grupa Transport Team Sp. z o.o. w ramach zamówień składanych w za pośrednictwem strony internetowej: swiatpieczatek.com.
 1. Administrator danych
  Administratorem danych dla serwisu swiatpieczatek.com jest firma Grupa Transport Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-703 Warszawa) przy ul. ul. Bukowińskiej 22 lok. 53, NIP: 5213965089. Wszelkie pytania, żądania i oświadczenia związane z przetwarzaniem danych należy kierować na adres mailowy podany w zakadce kontakt.
 2. Dane osobowe – jakie pozyskujemy i w jakim celu?
  Podczas skłania zamówień pozyskujemy niezbędne dane do przyjęć i realizacji zlecenia:
  - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji lub dostawy gotowego produktu - dodatkowe dane w przypadku przedsiębiorców: NIP, REGON, adres siedziby firmy, dane osoby reprezentującej firmę (imię, nazwisko ,numer tel., adres e-mail)
 3. W jakim celu przetwarzamy dane?
  Dane podawane przy rejestracji są zachowywane w naszej bazie Klientów. Ich podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży. Dane osobowe przetwarzane są w kilku celach:
  - zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji
  - realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
  - informacje o zakupionych towarach lub zakresie wykonanych usług.
 4. Odbiorcy danych osobowych
  Dane mogą być przekazywane lub powierzane uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa:
  - podmiotów świadczących usługi dla Administratora danych: usługi księgowe, usługi prawne, firmy kurierskie, Poczta Polska
  - organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa
  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Okres przechowywania danych osobowych
  Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach: a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy sprzedaży;
  b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

  Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  - prawo do sprostowania swoich danych (poprawienia ich treści)
  - prawo do usunięcia danych: Jeśli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do przetwarzania jego danych, może żądać, abyśmy je usunęli)
  - prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik może żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeśli jego zdaniem mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub jeśli nie chce abyśmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez niego sprzeciwu względem przetwarzania danych
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Należy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania jego danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika Serwisu lub też, że dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  - prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które nam dostarczył na podstawie zgody lub umowy. Może też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeśli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  - prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie jego zgody, przed jej cofnięciem
 7. Informacja o dobrowolności podania przez Użytkownika Serwisu danych osobowych w celu:
  - przesłania oferty, o którą zapytał, jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z nim w sprawie złożonego zapytania
  - przesyłania informacji handlowych i marketingowych Użytkownikowi jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam przekazywanie mu informacji dotyczących naszej aktualnej oferty
 8. Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach statystycznych).
 9. Środki ochrony danych osobowych
  Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. Jawne dane osobowe
  Dane osobowe podane przez Użytkowników w momencie wysłania komentarzy oraz opinii produktów są dostępne dla każdego korzystającego z portalu swiatpieczatek.com i nie podlegają ochronie.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Sklepu zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.01.2015 od godziny 13:30.


Załącznik 1


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy oraz pełny adres pocztowy]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Strona główna   |   Opinie   |   Miasta   |   Stemple Elektroniczne   |   Pieczątka za zgodność z oryginałem   |   Regulamin
Świat Pieczątek - Dane rejestrowe: ul. Radziwie 7, 01-164 Warszawa, NIP 1181847389, REGON 146582931, email
Czas ładowania: 0.012 s   |   mapa strony   |   © 2012 - 2020   |   Wszelkie prawa zastrzeżone!


Świat Pieczątek FB