Pieczątka za zgodność z oryginałem

Służy do poświadczania kopii dokumentu do użytku. Przez kopię potwierdzoną/poświadczoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć:
Kopię dokumentu zawierającą klauzulę „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z pieczątką wnioskodawcy, datą i czytelnym podpisem uprawnionej osoby do potwierdzania dokumentów.

Popularne pieczątki o których mowa w naszej firmie, mają możliwości spersonalizowania. Imienne pieczątki, firmowe pieczątki, cieszą się dużą popularnością.
Pieczątki za zgodność z oryginałem posiadamy w różnych wielkościach i rodzajach. Mała pieczątka, pieczątka kieszonkowa taka jak Stamp Mouse, może być zabrana ze sobą wszędzie. Jest prosta w użyciu i jest to pieczątka w dobrej cenie, posiada dodatkowy klips do stamp mouse, który ułatwi zaczepienie jej o kieszeń, pasek lub dokumenty.
Podobnym rodzajem jest pieczątka pocket stamp plus, różni sie ona wizualnie jednak jest podobnie poręczna, również firmy Colop.
Gdyby potrzebna była data wystawienia zgodności, posiadamy pieczątki z datą - datowniki. Dzięki którym pieczątka za zgodność z oryginałem, zyskuje dodatkową date jej wystawienia. Możliwością każdego datownika jest odpowiednie dostosowanie daty do dokumentu za każdym razem użytkowania.

Zgodność z oryginałem numerator. Przydaje się w momencie, gdy potrzebne jest zawarcie informacji o liczbie kopii danego dokumentu.
W naszej ofercie są również pieczątki o nietypowych kształtach i wielkościach. Zależne od indywidualnego zapotrzebowania.

W Świecie Pieczątek możesz w kilka chwil z domu, zamówić pieczątkę za zgodność z oryginałem, która umożliwi ci uwierzytelnienie dokumentów. Z renomowanych firm: Colop, Trodat, Wagraf.

Zaprojektuj swoją wyjątkową pieczątkę w Świecie Pieczątek.

Pieczątka za zgodność z oryginałem – Jak wygląda notarialne poświadczenie dokumentów?

Każda pieczątka składa się z:
automatu, tuszownicy oraz gumki (na której znajduje się treść).

Notariusz poświadcza kopię, jedynie przy okazaniu oryginału pisma czy orzeczenia. Lista dokumentów, które można poddać takim czynnościom w kancelarii prawnej jest długa.

    Mogą to być:
  • orzeczenia sądowe
  • dokumenty administracyjne
  • dyplomy
  • umowy
  • decyzje
  • zaświadczenia

Dokument poświadczony przez notariusza, zyskuje status odpisu danego dokumentu. Jednak należy pamiętać, że pieczątka za zgodność z oryginałem przystawiona przez notariusza nie w każdym postępowaniu umożliwia wykorzystanie danego dokumentu.

Poświadczenia (potwierdzenia) dokonuje osoba uprawniona do reprezentowania wnioskodawcy lub inna osoba upoważniona przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy. Upoważnienie wymaga formy pisemnej i powinno być dołączone.

Uzyskanie poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem poświadcza notariusz.
Jednak nie tylko notariusz jest upoważniony do wykonywania takich czynności.

godnie z art. 129 §2 i 3 i Kodeksem postępowania cywilnego dokumenty mogą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez:
- radcę prawnego
- radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
- rzecznika patentowego
- pełnomocnika strony, reprezentującego daną osobę w procesie postępowania sądowego jako adwokat.


pieczątka za zgodność z oryginałem pieczątki za zgodność z oryginałem pieczątka - oryginał oryginał - pieczątki

Strona główna   |   Opinie   |   Miasta   |   Stemple Elektroniczne   |   Pieczątka za zgodność z oryginałem   |   Regulamin
Świat Pieczątek - Dane rejestrowe: ul. Radziwie 7, 01-164 Warszawa, NIP 1181847389, REGON 146582931, email
Czas ładowania: 0.010 s   |   mapa strony   |   © 2012 - 2020   |   Wszelkie prawa zastrzeżone!


Świat Pieczątek FB